RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
 
siste oppdateringer

Windos Help program
(WinHlp32.exe)


Dersom en i disse tider har behov for installasjoner av programmene på hjemmePC, kan du be om ekstra aktiveringskoder.

Installasjon av programvare med lisens til annen PC/laptop

 • Benytt lagrede programfil (f.eks. BETONexpressSetup.exe)
 • Installer programmet på nytt, følg installasjonsprosedyren.
 • Send forespørsel om aktiveringskode (klikk på Send e-post til RUNET)
 • Oppdater programvare fra hovedmenyen. 
  ELLER :
 • Kopier hele programmets mappe med prosjektfiler til evt en minnebrikke
 • Lim hele mappen inn på ny PC/laptop
 • Send forespørsel om aktiveringskode (klikk på Send e-post til RUNET)
 • Oppdater programvare fra hovedmenyen
 • Database Engine installeres på maskinen.
 • Lag en snarvei til programmet på desktopen slik at det blir lett tilgjengelig

 

Dersom dere ikke lenger har programfilen tilgjengelig, må vi lage en ny og laste den opp for dere.
Dere får da i tillegg ny oppdatert programversjon. Pris: 600,- kr. + mva.
 
Nedenfor kan du se en oversikt over programmenes siste oppdateringer:

Programvare: versjon Hva er nytt?
 

Oppgradering:

Gå til bestilling...

BETONexpress
STEELespress
WOODexpress
EurocodeExpress
SteelPortalFrame
Steelsections
FRAME2Dexpress+EC
12.03.2020 Oppdatering Programvare

Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater...

Oppdatert versjon av alle våre programmer med tilpasninger for Windows.


03.05.2019 EUROCODEexpress
En omfattende, men forståelig programvare som inkluderer aspekter med de viktigste tema fra alle standarder for konstruksjonsmessig og geoteknisk prosjektering av bygg- og anleggsarbeider, Eurokodene.
Les mer... 

03.05.2019

 

Nye funksjoner i WOODexpress 26.03.2019
 • Gulvbjelke med utkrager
 • Definering av avstand til sideveis fastholdelse i gulvbjelke
 • Meny med tresøyler
 • I menyen for parametere for grensene winst og wfin, er restriksjoner fjernet.

12.04.2019 Ny versjon 12.04.2019
 • Ny menu - Buekonstruksjoner
 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny

 


12.04.2019 Oppdatering Programvare
 • I UPE tverrsnitt er det lagt til en gruppe med tynnere stegtykkelser, i henhold til  DIN 1026-2.

25.01.2019 Oppdatering Programvare
 • Ny versjon 25/01/2019.
 • Oppdatering Programvare
 • Nye gruppe Karakteristiske trelastkvaliteter ifølge EN338:2016, EN 14080:2013
 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny.

01.01.2019   GODT NYTT ÅR 2019

15/11/2018
 • Ny versjon 15/11/2018.
 • Forbedringer i geotekniske beregninger.
  Flere justeringer i beregninger og rapporter i henhold til nasjonale tillegg.
 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny

04.12.2017 Oppdatering Programvare
 • Bruksgrensetilstand, SLS, inkludert i generell bjelkeberegning
 • Gratis oppdatering.

08.11.2017
 • Mindre korrigering rapport
 • Gratis oppdatering

 


16.11.2017

 

 • Mindre korrigering rapport.
 • Tilpasninger til Win 7,8,10.
 • Gratis oppdatering

 


21.09.2017
 • Mindre korrigering rapport.
 • Tilpasninger til Win 7,8,10.
 • Gratis oppdatering

 


21.09.2017
 • Mindre korrigering rapport.
 • Tilpasninger til Win 7,8,10.
 • Gratis oppdatering

 


01.01.2017   GODT NYTT ÅR 2017

07.11.2016

 

Ny versjon av BETONexpress er tilgjengelig.

Vi råder deg til å oppdatere BETONexpress til versjon 07.11.2016 fra programmets hovedmeny [Oppdater/Program oppdater]. Kostnadsfritt.

Nye funksjoner i programvaren:

 • Du kan spesifisere armering kan spesifisere mer armering som er nødvendig i bruddgrensetilstand for å redusere forskyvninger eller rissvidde.
 • Skjærkraft fra konsentrert last på flatdekke i runde søyler.
 • Grunnens bæreevne med Eurocode 7 Annex D, beregnes automatisk når fundamentegenskaper endres.
 • Rissviddeberegninger for søyler.

  Ny oppdatert versjon
 • Instilling for K3, koeffisient for rissvidde wk,7.3.4 EN1992-1-1:2004, Dansk National Annex , k3 = 3,4(25/c)2/3
   
 • Gratis oppdatering.

27.06.2016 Oppdatering Programvare
 • Gratis oppdatering.

 


04.05.2016 Oppdatering Programvare
 • Strekkelement, og elementer med ledd i høyre eller venstre side.
 • 2D bjelkerister
 • Gratis oppdatering

22.06.2016

 

Oppdatering Programvare
 • Nye innstillinger for  bruddgrensetilstanden (ULS)
 • Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater..

BETONexpress
STEELespress
SteelPortalFrame
21.03.2016 Oppdatering Programvare

Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater...


BETONexpress
STEELespress
SteelPortalFrame
Steelsections
WOODexpress
FRAME2Dexpress+EC
20.01.2016 Oppdatering Programvare

Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater...

Oppdatert versjon av alle våre programmer med tilpasninger for Windows 7,8, og 10.


07.12.2015 NY  PROGRAMVARE
STEELexpress er tilgjengelig

Dimensjonering av stålkonstruksjoner i henhold til Eurokode 3. Les mer... 

Bestill   Kostnad 6200,- kr.  + mva


08.06.2015 Ny versjon av BETONexpress er tilgjengelig med tema som:
 • Flatdekker, Skjærkraft fra konsentrerte laster
 • Dimensjonering av flatdekke
 • Grunnens bæreevne
 • Betongfundamenter for stålsøyler
 • Vannbasseng
 • Kjellervegger
 • Bærevegger
 • Betongvegger med jevnt fordelt last

Les mer ...
Kostnad for oppgradering 1700,- kr.  + mva

     Vi vil informere våre kunder med e-post. Når du bestiller den nye versjonen vil du motta en e-post med ny adresse for a laste ned den nye versjonen.


Dersom det er mindre enn 6 mnd siden de kjøpte programvaren, vil de motta en e-post med en lenke der en kan laste ned den nye oppgraderingen gratis.


10.02.2015 NY  PROGRAMVARE
SteelPortalFrame Eurokode 3
Dimensjonering av enkel Portalramme i henhold til Eurokode 3
Lastforhold og lastkombinasjoner i henhold til Eurokode 0 og 1.Design av stålkonstruksjoner, stålforbindelser og tverravstivningssystem i henhold Eurokode 3-1-1, 3-1-8. Betongfundament i henhold til Eurokode 2-1 og Eurokode 7-1.Detaljerte tegninger av konstruksjoner og forbindelser.
Les mer... 
Bestill  

more information about WOODexpressmore information about BETONexpress 30.11.2014 Oppdatering Programvare.
Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater

21.05.2014 NY  OPPGRADERING FRAME2Dexpress
I Hovedsak er disse funksjoner lagt til: 
·    Dimensjonering av armert betong i henhold til  Eurokode 2.
·    Dimensjonering av stål i henhold til  Eurokode 3.
·   
Dimensjonering av tre i henhold til  Eurokode 5.
·   
Ramme prototyper for funksjonell dimensjonering av strukturmodeller.
·    Stålprofiler. Inkluderer alle standard stålprofiler for dimensjonering av stålrammestrukturer.
Les mer ... 

NY PROGRAMVARE

12.03.2014

SteelSectionsEC3  tilgjengelig.
Ny programvare med tabeller som inneholder alle internasjonale profiltyper med geometridata, tverrsnittskonstanter, klassifisering av tverrsnitt, kapasitetsverdier, knekkapasitetsverdier og vippekapasitetverdier i følge Eurokode 3, NS- EN1993-1-1:2005, og NA 2008.

more information about BETONexpress 31.03.2014 Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater

more information about BETONexpress

more information about WOODexpress

17.01.2013  

Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater


Mer om Betongkalkulator

25.10.2012  

NY programvare BETONGkalkulatorEC2 PRO tilgjengelig.
Total oppgradering av tidligere gratisversjon av
BETONGkalkulatorEC2.
View last changes

more information about BETONexpress

06.12.2012

Nye versjoner  tilgjengelig.
 • Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater
View last changes

more information about BETONexpress

more information about WOODexpress

12.10.2012

Nye versjoner 05.05.2012 tilgjengelig.
 • Automatisk innstilling til A4 papirstørrelse ved installasjon.
 • Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater

more information about BETONexpress

01.2012

En ny versjon av BETONexpress er tilgjengelig.
Ver 01.2012
 • Bruksgrensetilstander(SLS), nedboyningsbegrensing og rissviddebegrensing for plater og bjelker
 • Enkeltstaende konstruksjonsdeler, utvidet analyse av andre ordens virkninger
 • Tabeller for dimensjonering med Eurocode 2, som: Kd , med w, knekklengder
 • Samvirkediagram ved boyning og aksialkraft, biaksial boyning og aksialkraft
 • Nasjonale tillegg for CEN medlemsland
 • Ny Hjelp og brukermanual
 • Kostnad for oppgradering 1200,- kr.  + mva
View last changes  

more information about WOODexpress

10.01.2012

 • Implementering av Nasjonale tillegg for CEN medlemsland.

  Gratis oppdatering.
Oppdater WOODexpress View last changes

more information about FRAME2Dexpress

20.01.2010

 • Gratis oppdatering
Oppdater FRAME2Dexpress View last changes

more information about FEDRA

10.01.2012

 • Gratis oppdatering
Oppdater FEDRA View last changes

more information about cgFLOAT 02.01.2012
 • Gratis oppdatering
Oppdater cgFLOAT View last changes

more information about WOODexpress 02.01.2012
 • Gratis oppdatering
Oppdater cgWindwaves View last changes

Du kan be om ny aktiveringskode også fra denne siden.

F.A.Q.s hvordan oppgradere om Eurocodene publikasjoner

  hjem produkter kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss

Copyright © RUNET Norway as. All rights reserved.

Back to top