Program Info
Last ned Lite versjon     
FRAME2Dexpress F.A.Q   
Info siste versjon    
Dokumentasjon
2-dimensjonal statisk og dynamisk analyse av rammekonstruksjoner
RUNET programvare brukerstøtte last ned nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
FRAME2Dexpress er et program for statisk og dynamisk analyse av 2-dimensjonale rammestrukturer.
Programmet utfører beregninger av interne krefter og produserer diagrammer for forskyvninger, bøyningsmoment, skjærkrefter og aksialkrefter. I den dynamiske analysen beregnes egenfrekvens og diagram av svingeformerer er tilgjengelig.

Gratis Lite versjon.
Maksimalt antall knutepunkt:10. Utmerket gratis programvare for studenter.
(Veiviser for rammestrukturer og lister med stålprofiler inngår ikke i Lite versjonen.)

Programmet er utviklet for å være enkelt å benytte.
 • Rammestrukturen defineres ved å benytte veiviseren for strukturer eller ved å angi knutepunktskoordinater og elementforbindelser.
 • Opplagerbetingelser defineres fra meny.
 • Tverrsnitt for element defineres enten med areal og treghetsmoment eller med dimensjoner (rektangulær, T eller L tverrsnitt)
 • Knutepunkt med egenlast og nyttelast.
 • Elementlaster (jevnt fordelte, triangulære, parapole) egenlast og nyttelast. Egenlast inkluderes om ønskelig.Valg av retning for lasten.
 • Koeffisienter for lastkombinasjoner kan defineres av bruker.
 • Materialegenskaper kan velges fra meny.(generelt, betong, stål og tre)
 • Knutepunktsmasser i henhold til egenlast eller nyttelast.
 • Kombinasjosfaktor for knutepunktsmasser og elementmasser som følge av egenlast og nyttelast kan defineres av bruker.
 • Enheter: Metriske.

FRAME2Dexpress hovedskjerm
 • Knutepunkt

Knutepunkt defineres enkelt med en veiviser for rammekonstruksjoner eller med med x og y koordinater.

 •   Elementer

Hvert element er definert med et nummer og endenes knutepunkter.

 

Veiviser rammekonstruksjon Ved å benytte veiviseren for rammestrukturer er det enkelt å velge materialer og justere dimensjoner.

Materialer: Betong, stål og tre.

Ståltabeller For stålkonstruksjoner kan du velge stålprofiler fra lister med markedets tilgjengelige stålprofiler.
 valg av elementtverrsnitt 

 valg av opplager

 •  Elementtverrsnitt

Du kan velge materiale for rammestrukturen, (f.eks. generelt, betong, stål, tre). Tverrsnittet kan defineres med areal og treghetsmoment eller med dimensjoner b,h for ortogonale tverrsnitt eller med b,b1,h,h1 for T tverrsnitt. Du kan også velge enheter for tverrsnittet.

 • Opplagerbetingelser

Opplagerbetingelser defineres enkelt fra nedtrekksmeny.

knutepunktslaster

knutepunktsmasser

elementlaster

 • Knutepunktslaster

Knutepunktelaster i x,y, retning i kN, momenter i kNm.Lastene angies med egenlast og nyttelast.
Lastene i den statiske analysen er beregnet av  CgxFg+CqxFq, hvor Cg og Cq er lastkombinasjonsfaktorer. Forhåndsvalgte verdier er  Cg=1.35 og Cq=1.50 (Eurocode 1, EC1).

 • Knutepunktsmasser

Knutepunktsmassen i dynamisk analyse beregnes som   CgxFg+CqxFq. Forhåndsvalgte verdier er Cg=1.00 og Cq=0.30 (Eurocode 1, EC1).

 • Elementlaster

Elementlaster for egenvekt og nyttelast angis i  kN/m. Du kan velge mellom fem ulike typer av jevnt fordelt last og retning av lasten fra menyen.
Lastene i den statiske analysen er beregnet av  CgxFg+CqxFq, hvor Cg og Cq er lastkombinasjonsfaktorer. Forhåndsvalgte verdier er  Cg=1.35 og Cq=1.50 (Eurocode 1, EC1).

 • Elementmasser- egenvekt

Fordelte masser i konstruksjoneselementer med eganlast og-eller nyttelast. Elementmassen i dynamisk analyse beregnes som  CgxFg+CqxFq. Forhåndsvalgte verdier er Cg=1.00 og Cq=0.30 (Eurocode 1, EC1). Du kan velge om du ønsker å inkludere egenvekt av massen.

Statisk og dynamisk analyse av en modell
forskyvninger btstatan.jpg (1706 bytes)  Resultater av statisk analyse:
 • Knutepunktsforskyviniger
 • Interne krefter-snittkrefter
 • Diagram av snittkrefter
 • Forskyviniger langs hvert element.
 • Interne krefter ved elementender i globalt og lokalt koordinatsystem.
 • Interne krefter (beøyemoment, skjær og aksialkrefter langs hvert element.
 • Diagram av forskyvninger.
 • Diagram av deformasjoner, bøyemoment, skjærkrefter og aksialkrefter.
 bøyningsmoment    skjærkrefter
btdynan.jpg (1968 bytes)  Resultater av dynamisk analyse:
 • Egenfrekvens
 • Diagram av svingeformer
aksialkreftersvingeformer
utsnitt av beregninger   Rapporter

Du kan forhåndsvise, skrive ut, lagre til fil eller sende rapportene til Word. 

Utskrifter av statiske analyser:

 • Knutepunktsforskyviniger
 • Forskyviniger langs hvert element.
 • Interne krefter ved elementender i globalt og lokalt koordinatsystem.
 • Interne krefter (beøyemoment, skjær og aksialkrefter langs hvert element.
 • Diagram av forskyvninger.
 • Diagram av bøyemoment, skjærkrefter og aksialkrefter.

Utskrifter av dynamiske analyser:

 • Egenfrekvens
 • Diagram av svingeformer

Tilleggsdokumenter

 • Stivhetsmatrise
 • Likevektsligning
 • Egenverdiligning 
Omdannelse av enheter  btntools.jpg (2768 bytes) Ingeniørverktøy

Nyttige redskap for ingeniøren.

 • Omregning av enheter
 • Beregning av Tverrsnittsegenskaper
 • Arealberegninger   
 • Stalprofiler
 • Jordtrykkskoeffienter
 help   Online hjelp (engelsk)

Et innholdssensitivt Hjelp system, guider deg gjennom bruken av programmet.

  Brukermanual inkludert (engelsk)

Online brukermanual (Word og pdf format) er inkludert i programvaren.  

Ga til bestilling

Last ned GRATIS Light  versjon av FRAME2Dexpress

Revised: februar 28, 2020.   

  hjem produkter kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss

Copyright © RUNET Norway as. All rights reserved.

Back to top