Program Info
Last ned
F.A.Q
Info siste versjon

BETONGKALKULATOR

Gratis beregningsverktøy for ingeniører

RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country

BETONGKALKULATOR Eurokode 2

Last ned ...Gratis Light version

Et verktøy for ingeniører og ingeniørstudenter. Beregninger av armert betong basert på Eurokode 2. Inkluderer det meste innen snittkapasitet for bøying, skjær og aksialkraft. Tabeller og dimensjoneringsdiagrammer.
 
  Gratis
Light version

PRO
Fullversjon 

 Enheter

 Massegeometri
 STATIKK    
 Bjelke over ett felt
 Tabeller for Bjelkediagrammer V(skjær), M(bøyemoment)
 Tabell for Bjelkediagrammer (enhetslast)
 Tabeller for endekrefter av bjelker
 Tabell, Nedbøyning for bjelker
 Arealtreghetsmomenttabeller
 Tabell, areal og tyngdepunkt (krumningsflatemetoden)
 Tabell for hurtigintegrasjon
 ARMERING    
 Vekt og areal for armeringsstenger
 Platearmering, areal i mm²/m
 Kalkulator Armeringstverrsnitt
 BETONG    
 Betongens tøyningskurve, EN1992-1-1, § 3.1.6
 Arbeidsdiagram for normalbetong, EN1992-1-1, § 3.1.7
 Kryptall, EN1992-1-1, § 3.1.4 *
 Svinntøyning, EN1992-1-1, § 3.1.4 *
 Armeringens tøyningskurve, EN1992-1-1, § 3.2.7
 Betongoverdekning, Cmin, EN1992-1-1, § 4.4.1
  BØYNING TABELLER    
 Dimensjonering for bøyning, Koeff. Kd, ks
 Dimensjonering for bøyning, Koeff. med, w
 SØYLER TABELLER    
 Normalkraft og Bøyemoment - rektangulært tverrsnitt **
 Normalkraft og Bøyemoment - sirkulært tverrsnitt **
 Biaksial bøyning - rektangulært tverrsnitt **
 Knekklengder for rammesøyler, EN1992-1-1, § 5.8.3.2 **
 Kontroll av nedbøyning, bøyestivhet, EN1992-1-1, § 5.8.7.2 **
 KAPASITET AV TVERRSNITT    
 Kapasitet av søyletverrsnitt, EN1992-1-1, § 6.1
 Kapasitet av bjelketverrsnitt utsatt for bøyemoment, EN1992-1-1, § 6.1
 Kapasitet av platetverrsnitt utsatt for bøyemoment, EN1992-1-1, § 6.1
 Kapasitet av bjelketverrsnitt med flens utsatt for bøyemoment, EN1992-1-1, § 6.1
 Skjærkapasitet, EN1992-1-1, § 6.2
 DIMENSJONERING AV TVERRSNITT
 Tverrsnitt av plate med bøyning, EN1992-1-1, § 6.1 ***
 Tverrsnitt av ribbeplate med bøyning, EN1992-1-1, § 6.1 ***
 Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft, EN1992-1-1, § 6.1, §6.2 ***
 T-bjelktverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft, EN1992-1-1, § 6.1, §6.2 ***
 Bjelketverrsnitt med torsjon, EN1992-1-1, § 6.3 ***
 Søyletverrsnitt med toakset moment, EN1992-1-1, § 6.1 ***
 Enkeltstående søyle (stabilitetskontroll), EN1992-1-1, § 5.8  ***
ANNET
 Valg av programspråk Norsk/Engelsk -
 Valg av Nasjonal Tillegg (NA) -
 Forhåndsvisning
Utskrift til doc/pdf filer eller skriver -
 *I gratis versjonen er kun ett sett tabeller for d1/h=0,10 tilgjengelig.
**I gratis versjonen kan ikke verdi av elementtykkelse forandres.
***I gratis versjonen kan ikke verdi av laster forandres.
Gå til bestilling

bjelke over ett felt.gif (27000 bytes) Statikk 
 • Bjelke over ett felt
 • Tabeller for Bjelkediagrammer V(skjær), M(bøyemoment)
 • Tabell for Bjelkediagrammer (enhetslast)
 • Tabeller for endekrefter av bjelker
 • Tabell, Nedbøyning for bjelker
 • Arealtreghetsmomenttabeller
 • Tabell, areal og tyngdepunkt (krumningsflatemetoden)
 • Tabell for hurtigintegrasjon

 

 

Armering

 • Vekt og areal for armeringsstenge

 • Platearmering, areal i mm²/m

 • Kalkulator Armeringstverrsnitt

Betong

 • Betongens tøyningskurve

 • Arbeidsdiagram for normalbetong

 •  Kryptall

 • Svinntøyning

 • Armeringens tøyningskurve

 • Betongoverdekning

boyemoment.gif (50616 bytes)

Bøyning Tabeller

 • Dimensjonering for bøyning, Koeff. Kd, ks

 • Dimensjonering for bøyning, Koeff. med, w
   

 • Søyler tabeller
  Normalkraft og Bøyemoment - rektangulært tverrsnitt

 • Normalkraft og Bøyemoment - sirkulært tverrsnitt

 • Biaksial bøyning - rektangulært tverrsnitt

 • Knekklengder for rammesøyler

 • Kontroll av nedbøyning, bøyestivhet

momentkapasitet bjelke med flens.gif (34215 bytes)  Kapasitet av tverrsnitt
 • Kapasitet av søyletverrsnitt
 • Kapasitet av bjelketverrsnitt utsatt for bøyemoment
 • Kapasitet av platetverrsnitt utsatt for bøyemoment
 • Kapasitet av bjelketverrsnitt med flens utsatt for bøyemoment
 • Skjærkapasitet

Dimensjonering av tverrsnitt

 • Tverrsnitt av plate med bøyning
 • Tverrsnitt av ribbeplate med bøyning
 • Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft
 • T-bjelktverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft
 • Bjelketverrsnitt med torsjon
 • Søyletverrsnitt med toakset moment
 • Enkeltstående søyle (stabilitetskontroll)
arealtreghetsmomenter.gif (47094 bytes)

 Tabeller

 • Arbeidsdiagram betong

 • Bøyedimensjonering Koeff. Kd, ks

 • Bøyedimensjonering Koeff. med, w

 

Omdannelse av enheter

Verktøy

 • Omregning av Enheter

 • Beregninger av areal og arealmomenter i tverrsnitt
   

 

 

 

Gå til bestilling

Revised: desember 01, 2023.  

 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.