RUNET
programvare
kundeservice
nedlasting
nyheter
priser
bestill
kontakt oss
nyttige linker
choose country
 
Beregningsprogram for design og analyser med Eurokodene

En omfattende, men forståelig programvare som inkluderer aspekter med de viktigste tema fra alle standarder for konstruksjonsmessig og geoteknisk prosjektering av bygg- og anleggsarbeider, Eurokodene.
Les mer...  

Nyheter

Ny programvare
EUROCODEexpress

Oppdatering
BETONexpress

Oppdatering
SteelPortalFrame
Eurokode 3


Oppdatering
FRAME2D
+ Eurokode design


Oppdatering
SteelSectionsEC3

Oppdatering
WOODexpress 25.01.2019

Demoversjoner
Download demoversion ...

Download Demoversion ...

Last ned Demoversjon ...

Freeware

 Betongkalkulator   Eurokode 2

Download FRAME2Dexpress Light version Gratis Light versjon

Windos Help program
(WinHlp32.exe)

Aktiveringskode

All Windows
kompatible

publikasjoner

F.A.Q.s

om Eurokodene


Mer om BETONexpress ... Dimensjonering av betongelementer og betongkonstruksjoner med Eurokode 2.

med flatdekker, grunnens bæreevne, betongfundamenter for stålsøyler, vannbasseng, kjellervegger, bærevegger, betongvegger med jevnt fordelt last.
Les mer...


Dimensjonering av stålelementer og stålkonstruksjoner med Eurokode 3.

Les mer...  

 


Les mer .. SteelPortalFrame Eurokode 3
Dimensjonering av portalramme i henhold til Eurokode 3
Lastforhold og lastkombinasjoner i henhold til Eurokode 0 og 1. Design av stålkonstruksjoner, stålforbindelser og tverravstivningssystem i henhold Eurokode 3-1-1, 3-1-8. Betongfundament i henhold til Eurokode 2-1 og 7-1. Detaljerte tegninger av konstruksjoner og forbindelser. Les mer...    

Beregningstabeller for Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, NS-EN1993-1-1:2005. Tabeller som inneholder alle internasjonale profiltyper med geometridata, tverrsnittskonstanter, klassifisering av tverrsnitt, kapasitetsverdier, knekkapasitetsverdier og vippekapasitetverdier.
Les mer...

Dimensjonering av elementer og trekonstruksjoner med Eurokode 5. NY Oppgradering
Les mer...

FRAME2Dexpress med Eurocode Design 
Dimensjonering av elementer i rammestrukturer i
armert betong, stål og tre
i henhold til  Eurokode 2, 3 og 5.
Les mer ... 

Gratis program for ingeniører og ingeniørstudenter.
Beregninger av armert betong basert på Eurokode 2. Inkluderer det meste innen snittkapasitet for bøying, skjær og aksialkraft. Tabeller og dimensjoneringsdiagrammer.
 Les mer...

Les mer om FRAME2Dexpress 2-dimensjonal statisk og dynamisk analyse av rammekonstruksjoner.
Les mer...

Mer om cgFLOAT Dynamic analysis of long floating structures in short crested waves. Design of floating marinas, breakwaters and bridges.
Les mer...

Mer om cgWindwaves Forecasting of wind generated waves in restricted fetch water regions.
Les mer...

Revised: januar 28, 2019.

epost: salg(at)runet.no

Tel. +47 70213400


  hjem produkter kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss

Copyright © RUNET Norway as. All rights reserved.

Back to top