RUNET
produkter
kundeservice
nedlasting
nyheter
priser
bestill
kontakt oss
nyttige linker
choose country
 
Beregningsprogram for design og analyser med Eurokoder

Dimensjonering av stålelementer og stålkonstruksjoner med Eurokode 3.

Les mer...  

 

Nyheter

Ny programvare
STEELexpress

Oppdatering
BETONexpress 08.02.2017

Oppdatering
SteelPortalFrame
Eurokode 3

27.06.2016

Oppdatering
FRAME2D
+ Eurokode design

22.06.2016

Oppdatering
SteelSectionsEC3
23.09.2016

Oppdatering
WOODexpress 22.09.2016Demoversjoner
Download demoversion ...

Download Demoversion ...

Last ned Demoversjon ...

Freeware

 Betongkalkulator   Eurokode 2

Download FRAME2Dexpress Light version Gratis Light versjon

Windos Help program
(WinHlp32.exe)

Aktiveringskode

All Windows
kompatible

 


Mer om BETONexpress ... Dimensjonering av betongelementer og betongkonstruksjoner med Eurokode 2. NY Oppgradering

med flatdekker, grunnens bæreevne, betongfundamenter for stålsøyler, vannbasseng, kjellervegger, bærevegger, betongvegger med jevnt fordelt last.
Les mer...


Les mer .. SteelPortalFrame Eurokode 3
Dimensjonering av portalramme i henhold til Eurokode 3
Lastforhold og lastkombinasjoner i henhold til Eurokode 0 og 1. Design av stålkonstruksjoner, stålforbindelser og tverravstivningssystem i henhold Eurokode 3-1-1, 3-1-8. Betongfundament i henhold til Eurokode 2-1 og 7-1. Detaljerte tegninger av konstruksjoner og forbindelser. Les mer...    

Beregningstabeller for Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, NS-EN1993-1-1:2005. Tabeller som inneholder alle internasjonale profiltyper med geometridata, tverrsnittskonstanter, klassifisering av tverrsnitt, kapasitetsverdier, knekkapasitetsverdier og vippekapasitetverdier.
Les mer...

FRAME2Dexpress med Eurocode Design  NY UTGAVE
Dimensjonering av elementer i rammestrukturer i
armert betong, stål og tre
i henhold til  Eurokode 2, 3 og 5.
Les mer ... 

Dimensjonering av trekonstruksjoner med Eurokode 5.
Les mer...

Gratis program for ingeniører og ingeniørstudenter.
Beregninger av armert betong basert på Eurokode 2. Inkluderer det meste innen snittkapasitet for bøying, skjær og aksialkraft. Tabeller og dimensjoneringsdiagrammer.
 
Les mer...

Les mer om FRAME2Dexpress 2-dimensjonal statisk og dynamisk analyse av rammekonstruksjoner.
Les mer...

Mer om cgFLOAT Dynamic analysis of long floating structures in short crested waves. Design of floating marinas, breakwaters and bridges.
Les mer...

Mer om cgWindwaves Forecasting of wind generated waves in restricted fetch water regions.
Les mer...

More information about Eurocode express, Available soon... Under utvikling...

EurocodeExpress, design med eurocodene. Et generelt verktøy med de mest sentrale designaspektene i Eurokode 1,  2,  3,  5,  6, 7, og 8.


publikasjoner

F.A.Q.s om eurocodene

Revised: februar 08, 2017.       

  hjem produkter kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss

Copyright © RUNET Norway as. All rights reserved.

Back to top